Fonds Fonds

BIRO ZA ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE

FOND S, DRUŽBA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI d.o.o., INFO: stac.tel.: 05 36 81 333, mob.tel.: 031 381 720, e-mail: info@fonds.si                                                                          design STUDIO PIKAPLUS

tipski projekti storitve kontakt

VODENJE PROJEKTOV


Vodenje gradnje objektov s pooblaščenim inženirjem IZS: