Fonds Fonds

BIRO ZA ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE

FOND S, DRUŽBA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI d.o.o., INFO: stac.tel.: 05 36 81 333, mob.tel.: 031 381 720, e-mail: info@fonds.si                                                                          design STUDIO PIKAPLUS

tipski projekti storitve kontakt

CENITEV NEPREMIČNIN


Cenitve nepremičnin postajajo nepogrešljiv temelj pri pomembnih odločitvah v prometu z nepremičninami.


Cenitve nepremičnin potrebujemo:


Za vas bomo pripravili pisno mnenje o tržni vrednosti vaše nepremičnine. Nepremičnino si ogledamo, preverimo stanje v zemljiški knjigi, gradbeno dovoljenje, namensko rabo prostora in pripravimo dokumentacijo potrebno za sestavo pogodb.