Fonds Fonds

BIRO ZA ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE

FOND S, DRUŽBA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI d.o.o., INFO: stac.tel.: 05 36 81 333, mob.tel.: 031 381 720, e-mail: info@fonds.si                                                                          design STUDIO PIKAPLUS

tipski projekti storitve kontakt

Podjetje FOND S D.O.O. je bilo ustanovljeno leta 2003. V desetih letih smo pridobili dragocene izkušnje in znanja na področju projektiranja vseh vrst objektov in zunanjih ureditev. Za Vas pripravimo popolno projektno dokumentacijo tako za nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte. Skupaj z našimi sodelavci si prizadevamo za kakovostno izdelavo načrtov, ki bo ustrezala Vašim željam in veljavni zakonodaji. Poleg projektiranja za Vas izvajamo gradbene nadzore, vodimo projekte in opravimo cenitev nepremičnine.